Травень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Кві   Чер »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Відзначаємо День Європи в Україні

      День Європи в Україні відзначають у третю суботу кожного травня. Вперше заходи, присвячені цьому дню, проводилися в 2003 році. Відзначення цього дня – ще одна можливість для мешканців України долучитися до європейських цінностей.

     Рекомендації для вчителів щодо форм проведення інформаційних заходів до Дня Європи у закладах загальної середньої освіти району. Запропоновані нижче форми заходів носять рекомендований характер й можуть бути адаптованими до можливостей та побажань організаторів заходів. Шкільні колективи самі обирають бажану й зручну для них форму проведення заходів в рамках  відзначення Дня Європи. Кількість заходів не обмежується.

         Мета заходів – поширення знань школярів про Європейський Союз, основні напрямки його діяльності, країни-члени ЄС, європейські цінності, особливості та перспективи відносин Україна – ЄС тощо у цікавий та пізнавальний ігровий спосіб.

        Завдання заходів:

 • стимулювання учнів середніх шкіл до поглиблення знань про ЄС;
 • залучення учнів до самостійної підготовки заходів та формування навичок самостійної роботи;
 • формування інтелектуальної, активної, розвиненої та творчої особистості;
 • залучення вчителів та батьків до спільної роботи із школярами над підготовкою заходів.

        Оформлення приміщень для проведення заходів в рамках  відзначення Дня Європи передбачає наявність символіки Європейського Союзу, прапорів ЄС та країн-членів ЄС, карт ЄС, стендів з малюнками та плакатами на європейську тематику, підготовлені школярами тощо.

        Уроки на тему “Що таке Європейський Союз?”

      Мета та завдання – поширення та поглиблення знань учнів про Європейський Союз, а також з історії, географії, еконо­міки та культури країн Європи.

      Вікова категорія – 8-18 років.

      Методи проведення:

Рекомендована структура уроку передбачає висвітлення наступних питань:

 • цілі, принципи, етапи формування Європейського Союзу;
 • символіка ЄС;
 • основні документи ЄС, дати їхнього прийняття, основні положення документів;
 • структура/ інституції ЄС;
 • сфери та напрямки діяльності ЄС: економічний та валют­ний союз ЄС, спільна зовнішня політика та політика безпе­ки й оборони, співпраця у сфері правосуддя та внутрішніх справ;
 • валюта ЄС: історія запровадження та принципи функціо­нування;
 • відносини Україна – ЄС: основні документи, цілі, пріо­ритети сторін, напрямки та механізм співробітництва.

   Іншою формою проведення уроків ЄС можуть бути так звані “п’ятихвилинки”, що передбачають підготовку учня­ми під керівництвом вчителів – предметників цікавої інфор­мації з історії, культури, науки, економіки, політики Євро­пи, Євросоюзу, країн-членів ЄС тощо. Такі повідомлення презентуються самими учнями на початку кожного уроку. Т   

  Рекомендація: до підготовки та проведення уроків на тему “Що я знаю про ЄС” можуть залучатися учні старших класів.

  Ресурси: інформаційно-довідкові, візуальні та дидактичні матеріали (мапи Європи, прапори ЄС та країн-членів).

                  Радіо-програми на тему

   “Що таке Європейський Союз?”

    Мета та завдання – активізація роботи радіо-вузда на шкі­льних перервах в напрямку поширення інформаційного поля школярів про Європейський Союз.

    Вікова категорія – 8-18 років.

               Методи проведення

    Шкільному радіовузлу пропонується підготувати програми – розповіді, що проводитимуться на кожній перерві, про ЄС за схемою запропонованою у підрозділі 1 (уроки ЄС). Такі радіопрограми можуть включати розповіді про цікаві фак­ти й події з історії та культури Європи, факти про ЄС, про особливості життя, побуту, традицій народів країн-членів ЄС, факти з відносин Україна -ЄС тощо (на зразок, “А чи знаєте Ви, що ….”). Під час таких радіопрограм можна знайомити школярів про останні політичні, культурні, еко­номічні події ЄС.

    Радіопрограми можуть знайомити з класичними та сучас­ними музичними композиціями європейських авторів (по­чинаючи від гімну ЄС – Дев’ята симфонія Л.Бетховена з її хоровим фіналом на текст оди Ф.Шіллера “До радості” (An die Freude).

   Ресурси: радіо-вузол, інформаційно-довідкові та дидактич­ні матеріали, запис гімну ЄС та інших музичних компози­цій (аудіо запис гімну ЄС див. на сайті Європейського Сою­зу – http://ec.europa.eu)

   Підготовка стенду ЄС

   Мета та завдання – стимулювання творчого підходу, нави­чок колективної форми роботи, розвиток пізнавальної та інтелектуальної діяльності школярів.

   Вікова категорія: 8-18 років

           Методи проведення

Колективна форма підготовки до Інформаційних днів ЄС: обладнання стенду з інформацією про ЄС, географічне положення, європейські цінності, власне етапи та особливості формування ЄС, факти культурного, економічного, полі­тичного життя населення країн-членів ЄС тощо. Оформ­лення стенду передбачає підбір тематичних фотографій, карт, прапорів країн-членів, карток із даними про кожну європейську країну, малюнків з даної проблематики тощо.

Вищезазначена концепція стенду може бути застосована до обладнання стенду, присвяченого відносинам Україна-ЄС.

Ресурси: інформаційно-довідкові та дидактичні матеріали, ватман, олівці, пензлики, тематичні фотокартки та малюн­ки, мапи Європейського Союзу та країн-членів.

Конкурси малюнків / плакатів / стінних газет на тему   “Малюємо ЄС”

         Мета та завдання – розвиток творчої особистості, асоціатив­ного та образного мислення учнів.

       Вікова категорія: для конкурсу малюнків – 7-13 років, для конкурсу плакатів – 14-18 років, для стінних газет – колек­тивна творчість школярів віком 7-18 років.

Тема конкурсу є рекомендованою. Головний акцент на те­матику ЄС, відносини Україна – ЄС.

 Методи проведення

     Форма проведення 1: оголошується тема конкурсу, роздаю­ться необхідні матеріали, надається необхідний час для здійснення роботи над малюнком / плакатом, журі, що складається з вчителів, батьків та учнів, оцінює роботи, ого­лошуються переможці.

    Форма проведення 2: тема конкурсу оголошується заздале­гідь, необхідна умова – здійснення так званого “захисту” ро­боти, що складається з презентації концепції здійсненого малюнку чи плакату у формі, обраній учасниками конкур­су – віршова, розповідальна, із музичним супроводом тощо.

     Робота може здійснюватися колективно. Форма виконання малюнків/плакатів/стінгазет – довільна. Можливою є ком­бінація двох наведених варіантів, наприклад, здійснення малюнків на місці із захистом по завершенню терміну, від­веденого на виконання роботи.

    Формою презентації малюнків може бути виставка малюн­ків, плакатів, стінних газет із можливістю проголосувати за обраний малюнок/плакат/стінну газету в скриньку для го­лосування. Обрання переможців може здійснюватися і голо­суванням під час масового заходу (у разі його проведення) прапорцями ЄС, розданими заздалегідь.

    Ресурси: папір для малювання необхідного формату, фар­би, пензлі, для малюнків на асфальті – крейда.

Виставки та ярмарки робіт дитячої творчості

   Мета та завдання – поширення та поглиблення знань учнів про Європейський Союз, а також з історії, географії, еконо­міки та культури країн Європи через стимулювання креа­тивного підходу учнів.

   Вікова категорія: 7-18 років

   Методи проведення.

    Організація заходу передбачає як колективну, так і індиві­дуальну роботу учнів по підготовці виробів з дерева, папе­ру, тканини тощо з європейської тематики. Вітається актив­не залучення вчителів та батьків до спільної роботи із шко­лярами над підготовкою виробів. Можливе проведення кон­курсу на кращу роботу. Оголошення переможців. Про­ведення ярмарок із збиранням коштів на потреби школи, благодійні цілі тощо.

   Ресурси: матеріали для підготовки виробів.

 

Конкурс творів, віршів, есе про ЄС

та відносини Україна-ЄС

 

   Мета та завдання – розвиток пізнавальної, інтелектуальної та творчої особистості школярів.

   Вікова категорія: 8-18 років.

Методи проведення.

    Оголошується конкурс творів, віршів, есе на європейську те­матику “ЄС моїми очима”: про ЄС (історія, політика, еконо­міка, культура), про країни-члени ЄС та специфіку їхнього населення, про перспективи ЄС, про ЄС в світовій політиці, Про відносини України та ЄС.

    У визначений термін учні подають свої твори, есе, вірші до журі, що складається з учнів, батьків тощо. Критерії оцінки творчих робіт учнів: самостійність, творчий підхід, логіч­ність, аргументованість, завершеність, оригінальність.

    Найкращі твори-переможці можуть бути надруковані в од­ному з номерів “Євробюлетеня”.

   Ресурси: інформаційно-довідкові та візуальні матеріали.